Tot medio november kan er niet gesport worden

De dorpshuis is tot half november gesloten, dus er kan voorlopig niet gesport worden.
De badminton competitie ligt in deze periode ook stil.