Sportvereniging Kats

Welkom op de site van S.V. Kats.

Onze activiteiten :


Badminton

 


Bewegen in Kats (BIK)

 

Al deze activiteiten vinden plaats in dorpshuis de Vriendschap.

NIEUWS:


Dorpshuis eind augustus / begin september beperkt open
Het dorpshuis is gesloten van 14 augustus t/m 11 september, maar er kan in die periode WEL OP DONDERDAG AVOND worden gebadmintond.


Vanaf 1 juli is binnen sporten weer mogelijk
Op de baan gelden er geen beperkingen, naast de baan moet je natuurlijk nog 1.5 meter afstand houden. Zie voor meer info nocnsf.nl/sportprotocol. Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.


Oud papier container voortaan alleen nog op zaterdag open
Onlangs het papier in de papiercontainer helaas in brand gestoken. Hierdoor zien wij ons genoodzaakt de container alleen op zaterdagen open te doen tussen 09.00 en 18.00. Mocht u onverhoopt toch met een boel papier zitten waar u vanaf wil, dan kan u altijd even om de sleutel komen op Kreekpad 14 tussen 17.00 en 18.00. Zou u geen papier voor de container willen plaatsen ivm wegwaaien en natregenen van het papier.

Wij komen op de volgende zaterdag-ochtenden het papier ophalen :
29 augustus, 31 oktober en 19 december