Katse Babbels

De “Katse Babbels” is ooit begonnen als ons clubblad, maar is tegenwoordig ook een soort van dorpskrant.

Het verschijnt 6 keer per jaar.
Een abonnement kost € 7,- per jaar.
(Postabonnement : € 18,72 per jaar)


Redactieadres:
L.C.H. van Loon
Hamerstedestraat 27
4485 AV, Kats
van.loon@zeelandnet.nl


Rekening nummer Katse Babbels:
NL35INGB0001526849 t.n.v. L.C.H. van Loon te Kats