Katse Babbels

De “Katse Babbels” is ooit begonnen als ons clubblad, maar is door de jaren heen ook een dorpskrant geworden.

In ruime 50 jaar zijn er precies 300 edities verschenen! Het redactie team (onder leiding van Leen en Carla van Loon) heeft besloten om er mee te stoppen. Op 26 april 2024 werd de laatste Katse Babbels geproduceerd.

Voor nieuws over de sportvereniging moet je voortaan op deze website kijken.

Er komt wel een nieuw dorpskrantje dat ook de naam Katse Babbels zal dragen, maar dat is geen uitgave van de S.V. Kats.
(zodra hier meer over te melden valt, zullen we dat hier publiceren)