Oud papier actie

Om een deel van de kosten te dekken zamelen wij oud papier in. Er staat een container bij het voetbalveldje / aan de bouwweg (Meulblok) richting Kreekpad, daar kun je je oud papier zelf naar toe brengen. We komen ook enkele keren per jaar op zaterdag ochtend met een kar door het dorp, zie het bericht hieronder voor de data.
Als je zelf oud papier in de container zet, dan een en ander svp zo ver mogelijk naar achteren neerzetten en indien nodig opstapelen, zodat alle ruimte wordt benut.